Naša profesionalita, Váš úspech

3LOG s.r.o.

403
072 01 Pozdišovce
IČO: 36 850 942
DIČ: 2022468965
IČ DPH: SK2022468965
zapísaný v OR Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 20612/V
web: www.3Log.sk
e-mail:shock@3log.sk