Naša profesionalita, Váš úspech

Popis systému riadenia osvetlenia

Systém riadenia osvetlenia je postavený na inteligentnom ovládaní využívajúcom protokol DALI. Ide o architektúru založenú na centrálnej riadiacej jednotke, ktorá umožňuje splniť nasledujúce variabilné požiadavky:

 • automatická regulácia výkonu svietidiel podľa príspevku denného svetla
 • vytvorenie scén pre skupiny svietidiel alebo jednotlivých svietidiel
 • ovládanie výkonu skupín svietidiel alebo jednotlivých svietidiel
 • ukladanie zvolených scén
 • riadenie osvetlenia na základe pohybu osôb
 • spúšťanie scén podľa naplánovaných udalostí
 • riadenie pochôdzkového osvetlenia, spracovanie logických funkcií

Riadiaca jednotka ďalej umožňuje:

 • obojsmernú komunikáciu s DALI zariadením (predradník, senzor, …)
 • rozoznať typ zariadenia na DALI zbernici
 • rozoznať stav zariadenia (nekomunikujúci predradník, pokazená žiarivka, …)
 • rozoznať hodnotu na senzore, stav tlačidiel, zopnutie PIR čidiel a pod.
 • riadenie osvetlenia na základe východu a západu slnka

Výhody systému

 • riadiaca jednotka spojuje všetky riadiace funkcie do jedného zariadenia, jednotky je možno medzi sebou prepojovať pomocou ethernetových káblov (až 100 riad. jednotiek)
 • riadiacu jednotku je možné integrovať do nadriadeného systému MaR
 • riadiacu jednotku je možné ovládať cez eternetové príkazy, alebo OPC
 • skupiny svietidiel je možné ľubovoľné upravovať a vytvárať iné usporiadania nezávisle na elektroinštalácii